Vestjylland Kreds

Vestjylland Kreds er en del af Kolonihaveforbundet for Danmark.


Kredsen dækker Herning, Ikast/Brande, Holstebro, Struer, Lemvig og Ringkøbing/Skjern Kommuner.

 

Formålet med kredsen er at være bindeled mellem Hovedforbundet og haveforeningerne og således være behjælpelig med at formidle oplysninger, som kan have betydning for haveforeningerne.


Kredsen er behjælpelig overfor haveforeningernes medlemmer, hvis der opstår ueninghed mellem haveforeningens bestyrelse.


Kredsens ankeudvalg modtager kun skriftlige klager. Der vil blive pålagt et gebyr i forbindelse med behandlingen af en ankesag.


Kredsens bestyrelse kan du se ved at klikke her


Kredsen afholder repræsentantskabsmøde hvert år i april måned.Klik her for at se kredsens forretningsorden


Klik her for at se kredsens vedtægter

Siden er senest opdateret:

9. juli 2019